Honden

Het zuidelijk deel van het park is hondenlosloopgebied.

LET WEL, alle ingangen van het park staan open.