Vrijwilligers Parkonderhoud Zondag

Uitnodiging


E E R S T E  Z O N D A G  V A N  D E  M A A N D
Parkonderhoud iedere eerste zondag van de maand van 12:00–14:00 uur
We doen diverse onderhoudsklussen. Bijvoorbeeld struiken verplaatsen of het verharden van het Heimanspad met houtsnippers. Altijd kunnen we zwerfvuil verzamelen. Het is vrij om daar een keer aan mee te doen of helemaal nooit … maar elke maand krijg je een zondag-oproep in je mail.

We verzamlen tussen het Groengemaal en de zandbakken –––> graag even zeggen dat je komt door een mailtje naar ver.sarphatipark@gmail.com